SCHRIJVERSFESTIVAL Steenwijk e.o.
34e editie 2021

Het bestuur van het Schrijversfestival bestaat momenteel uit de volgende personen

Wim Heij - Voorzitter

Kees Vingerhoets - Secretaris

Bert Beltman  - Penningmeester

Waldy Bruil - Algemeen lid

Herma Rijkeboer - Algemeen lid

Richard Bollema - Algemeen lid

Alie Gerrits - Algemeen lid

Monique de Boer - PR/Communicatie

Wilke Aukes - algemeen lid