SCHRIJVERSFESTIVAL Steenwijk e.o.
30e editie 2017

Steenwijkerlandse Taal en Kennisquiz

Op woensdag 1 maart vond de aftrap van het Schrijversfestival plaats in Oldemarkt met de traditionele Taal- en Kennisquiz.

 

Uitreiking 1e prijs verhalenwedstrijd

Voor aanvang van de quiz werd Linda Vissr gehuldigd. Zij heeft de verhalenwedstrijd "storm over de Beulacke" gewonnen die was uitgeschreven onder alle basisscholen in de gemeente Steenwijkerland. Burgemeester Rob Bats overhandigde haar de trofee en een cadeau, waarna Laura haar verhaal mocht voorlezen. De jury vond haar verhaal creatief, spannend, en was benieuwd waar het volgende hoofdstuk was. Laura, leerling van groep 6 op De Rolpaal in Blokzijl was terecht heel erg trots op haar eerste prijs. De verhalenwedstrijd is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Het dictee

Zoals gebruikelijk was ook dit jaar de presentatie in handen van Jannes Mulder. Na eenmaal het gehele dictee voorgelezen te hebben, startte hij de Multiple Choice vragen, die ook op het beeldscherm zichbaar gemaakt werden. Woorden zoals een Buzzendreuger (de zon) of Kolderietus (knettergek) passeerden de revue. De resultaten van de deelnemers waren zeer wisselend. Zo waren er verschillende teams met meer van 15 fouten, maar het winnende team (Toneelvereniging Kunst naar Kracht uit Eesveen) had er maar eentje fout. Zij ontvingen uit handen van de jury onder leiding van de burgemeester de troffee en de eeuwige roembokaal.

De jury onder leiding van burgemeester Rob Bats (midden), Frans Keizer en George Huisman 

 De Kennisquiz

Na de pauze was het tijd voor de kennisquiz. Deze bleek weer pittig tot moeilijk te zijn. Vragen over de gehele gemeente Steenwijkerland kwamen aan bod, waarbij soms naar jaartallen gevraagd werd, maar ook naar locaties van gebouwen of namen van begraafplaatsen. Uiteindelijk bleken er twee teams te eindigen met 9 fouten, en volgde er een "shootout". Het team van de Historische Vereniging Steenwijk moest het opnemen tegen Buitengewoon Leefbaar. De laatste beantwoordde de benaderingsvraag (wat is de totale oppervlakte van de gemeente Steenwijkerland in kilometers) het best en werden winnaar van de Kennisquiz.

Record aantal toeschouwers

De editie 2017 (mede mogelijk gemaakt door Rabobank) is tot op heden de meest succesvolle Taal en Kennisquiz uit de geschiedenis van het Schrijversfestival. Met ruim 125 bezoekers en een 15-tal toeschouwers was het volle bak in Dalzicht in Oldemarkt. Dit is grotendeels de verdienste van Frans Keizer en George Huisman, samen verantwoordelijk voor de inhoud van het dictee en de quiz, en Jannes Mulder, die de presentatie in handen had. Daarnaast is de organisatie burgemeester Rob Bats ook zeer erkentelijk voor zijn medewerking. De Taal en Kennsiquiz zal in 2018 zeker een vervolg krijgen. 

 

Woensdag 1 maart 2017

Zalencentrum Dalzicht Oldemarkt - Frieseweg 39 - 8375 AH  Oldemarkt