SCHRIJVERSFESTIVAL Steenwijk e.o.
32e editie 2019

Steenwijkerlandse Taal en Kennisquiz

Op maandag 5 maart 2018 vond de aftrap van het Schrijversfestival plaats in Vollenhove met de traditionele Taal- en Kennisquiz.

 

Het dictee

Zoals gebruikelijk was ook dit jaar de presentatie in handen van Jannes Mulder. Na eenmaal het gehele dictee voorgelezen te hebben, volgden de Multiple Choice vragen, die ook op het beeldscherm zichbaar gemaakt werden. Het verhaal is geschreven door George Huisman, de dialectwoorden komen uit de koker van Frans Keizer. De jury werd dit jaar voorgezeten worden door wethouder Dieke Frantzen.

De jury in 2017 onder leiding van burgemeester Rob Bats (midden), Frans Keizer en George Huisman (archief Schrijversfestival) 

 De Kennisquiz

Na de pause was het tijd voor de kennisquiz. De deelnemers werden getest op hun kennis over Steenwijkerland. De vragen gaan over gebeurtenissen, gebouwen, straten of personen, en bestrijken hiermee ook de gehele gemeente.   

Record aantal toeschouwers

De editie 2018 was tot op heden de meest succesvolle Taal en Kennisquiz uit de geschiedenis van het Schrijversfestival. Met ruim 130 bezoekers en een aantal toeschouwers was het volle bak in Dalzicht in Oldemarkt. Dit is grotendeels de verdienste van Frans Keizer en George Huisman, samen verantwoordelijk voor de inhoud van het dictee en de quiz, en Jannes Mulder, die de presentatie in handen had. Daarnaast was de organisatie burgemeester Rob Bats ook zeer erkentelijk voor zijn medewerking. De verwachting is dat dit in 2018 geëvenaard gaat worden.

 

  1.