SCHRIJVERSFESTIVAL Steenwijk e.o.
33e editie 2020

Angelie Sens – De Kolonieman

Johannes van de Bosch, met de beide benen op de grond of toch een beetje megalomaan?


Het jaar 2020 wordt een belangrijk jaar voor de Koloniën van Weldadigheid. Besluit UNESCO tot Cultureel Erfgoed?
Angelie Sens schreef haar Kolonieman, de biografie over Johannes van de Bosch.

Begin negentiende eeuw is Napoleon verslagen en het prille Koninkrijk der Nederlanden moet zich opnieuw uitvinden. Een cruciale spil hierin is Johannes van den Bosch. In zijn 45-jarige carrière wendt de visionaire militair, bestuurder, econoom en staatsman op doortastende wijze zijn geestelijke veerkracht en talenten aan bij de opbouw van het Nederlandse imperium onder de nieuwe koning Willem I. 
Van den Bosch' in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid heeft bij vele generaties Nederlanders sporen nagelaten die nog altijd doorklinken. Minder bekend is dat Van den Bosch ook grote daadkracht heeft laten zien in die ándere koloniën: de (bijna) afschaffing van de slavernij in Suriname en de invoering van het Kultuurstelsel in de Indonesische archipel zijn hier de meest pregnante voorbeelden van. De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de armen in Nederland en de boeren in de Javaanse desa’s als de tot slaafgemaakten op Surinaamse plantages. Daardoor was hij niet onomstreden. Door sommigen beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische macher, ja zelfs een schurk. 
In haar fascinerende biografie schetst Angelie Sens een schitterend beeld van een tijdperk op een kantelpunt naar de moderne samenleving. 

Naast de lezing van Angelie Sens kan er ook vooraf gebruik gemaakt worden  van het Generaalsdiner. (foto Kors de Bruin)

Vrijdag 6 maart 2020 - aanvang 20:00 uur - Cafe De Steen - Steenwijkerweg 155 Willemsoord

Entree lezing € 8,- , Generaalsdiner (3-gangen/18:00 uur) incl. lezing € 33,- 

Reserveren kan via deze link